All posts filed under: Новини

Екологични Продукти

Новини

Макскарт ООД, като ангажирана с опазването на околната среда фирма, разработва и внедрява нови екологични решения. Във връзка с това разширихме производствената си гама, предлагайки следните нови продукти: Карти от 100% рециклиран материал: Тези карти са изработени от 100% рециклирано...

Сключен договор по оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Новини

Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Със средствата от оперативната програма бе подпомогнато закупуването на материали за производство на безконтактни смарт карти. Материалите са успешно вложени в производство...

Ценови табели

Новини

Тези карти са идеалното и хигиенично решение за вашия бизнес. Нашите карти са сертифицирани за безвреден контакт с храни. Може да се използват за цени в месарски магазини, пекарни, деликатесни магазини и други търговски обекти. Повече информация за материалите предназначени...

Mейлинг на карти от Макскарт

Новини

В Макскарт вече може да предложим и услугата Мейлинг на карти: Окомплектоване и изпращане на пликове с персонализирани придружителни писма и залепени към тях клиентски карти. Мейлингът на пластмасови карти е вълнуващ нов начин за популяризиране на компания, продукт или...

Ново оборудване

Актуално / Новини
news1

В добавка на нашия офсетов печат, вече можем да ви предложим и цифров печат с офсетово качество от HP Indigo. Така вашите малки поръчки ще са готови за много по-кратко време. В комбинация с новия двусекционен високопроизводителен ламинатор от Buerkle,...

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Одит на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”....

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

На основание чл.17, ал.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната...

МаксКарт на нов адрес

Новини

От 18-ти Октомври 2010 г. офисът и производството на фирма МаксКарт се премести на нов адрес: София, ПК 1298, кв. Требич, Индустриална зона ул. Доло N 30 Телефони за връзка с нас: 0893 386 307 0893 386 309 GPS: N:...