Екологични Продукти

Новини

Макскарт ООД, като ангажирана с опазването на околната среда фирма, разработва и внедрява нови екологични решения. Във връзка с това разширихме производствената си гама, предлагайки следните нови продукти:

Карти от 100% рециклиран материал:

Recycleing-card_FACE

Тези карти са изработени от 100% рециклирано PVC. Материалът се рециклира в ЕС и се получава от промишлени отпадъци от печатни продукти и опаковки. Рециклираните карти могат да бъдат отпечатани пълноцветно и персонализирани като обикновени пластмасови карти. Възможни са всички довършителни процеси, характерни за стандартните PVC карти като полета за подпис и писане, топъл печат, частичен UV лак, RFID транспондери, нестандартни формати. Процесът на рециклиране може да се повтори до 8 пъти. Всеки килограм рециклирано PVC замества точно същото количество нормално PVC.
Garbage process

ЕКО карти – изработени от картон и биоразградим ламинат

Нашата ЕКО карта е евтината и екологична алтернатива на PVC картите. Вътрешността на картата е направена от хартия, защитена от био разградим ламинат. Еко картата наподобява обикновена тънка пластмасова карта и може да се персонализира.

Карти от БИО разградим материал

Bio BG-card_FACE

Много от нашите клиенти вече са преминали към използване на биоразградими карти. Това се дължи най-вече на факта, че биоразградимите карти имат същия висок стандарт за печат и не се различават визуално от стандартната карта. Има избор на опции за довършителните процеси като персонализация, полета за писане, частичен гланцов лак и т.н. Биоразградимите карти се състоят от 57% морска сол и имат специална повърхност, привличаща микроорганизми, които разграждат картата в рамките на 3-5 години.

Карти от картон

Paper-card_FACE5Paper-card_BACK5

Картите от хартия са идеалното решение, когато се предвижда краткотрайна употреба на продукта. Висококачествените картонени карти могат да бъдат отпечатани пълноцветно от двете страни и да бъдат персонализирани като конвенционалните пластмасови карти. Те са чудесна алтернатива на PVC картите, тъй като в момента хартията се счита за най-екологичния материал.

Сключен договор по оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Новини

Prilojenie 1.4_Plakat1

Проект и главна цел:

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Със средствата от оперативната програма бе подпомогнато закупуването на материали за производство на безконтактни смарт карти. Материалите са успешно вложени в производство на продукция, която се реализира в чужбина.

Ценови табели

Новини

200px-EU_food_contact_material_symbol.svg

Тези карти са идеалното и хигиенично решение за вашия бизнес. Нашите карти са сертифицирани за безвреден контакт с храни. Може да се използват за цени в месарски магазини, пекарни, деликатесни магазини и други търговски обекти.

Повече информация за материалите предназначени за контакт с храни:

Mейлинг на карти от Макскарт

Новини

Atlantic-Zeiser_PERSOMAIL

В Макскарт вече може да предложим и услугата Мейлинг на карти:

Окомплектоване и изпращане на пликове с персонализирани придружителни писма и залепени към тях клиентски карти.

Мейлингът на пластмасови карти е вълнуващ нов начин за популяризиране на компания, продукт или услуга. С висококачествен комерсиален печат и пластмасова карта, този мейлинг със сигурност ще се открои сред цялата друга директна поща. Отделящата се карта се запазва и ще продължи да популяризира компанията (продукта, услугата) много месеци след получаването на писмото. Услугата, която предлагаме е комплексна.

За повече информация

Ново оборудване

Актуално / Новини
news1

В добавка на нашия офсетов печат, вече можем да ви предложим и цифров печат с офсетово качество от HP Indigo. Така вашите малки поръчки ще са готови за много по-кратко време.

В комбинация с новия двусекционен високопроизводителен ламинатор от Buerkle, нашето производство е много по-гъвкаво и бързо.

Можем да изпълним за вас както малка поръчка за 50 или 100 карти, така и голяма за 300,000 – без компромис в качеството и времето за доставка.

Свържете се с нас!

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Актуално
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Визуализация на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”.
На основание чл.9, ал.2 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: [email protected];
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Одит на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”.
На основание чл.9, ал.2 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: [email protected];
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

На основание чл.17, ал.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

МаксКарт ООД
,
гр. София, кв. Требич, ул. Доло No 30;
тел.: +359-2-8683060,
факс: +359-2-8683070,
е-поща: [email protected];
лице за контакт: Валентин Вълчев, Управител

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудване за ламиниране и колиране.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се изтеглят от тук, да се получат от бенефициента безвъзмездно на горепосочения адрес или по е-поща след отправено искане по е-поща или по факса.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  • Адрес на УО/ДО (чл. 14 ал. 2): www.opcompetitiveness.bg
  • Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§4г от Заключителните разпоредби): www.eufunds.bg
  • Профил на бенефициента: http://www.maxcard.bg.

Оферти се подават до 18:00ч. на 02 Октомври 2013 г. на адрес:
МаксКарт ООД,
кв. Требич, ул. Доло, No 30,
София 1298, България.