Сключен договор по оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Новини

Prilojenie 1.4_Plakat1

Проект и главна цел:

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Със средствата от оперативната програма бе подпомогнато закупуването на материали за производство на безконтактни смарт карти. Материалите са успешно вложени в производство на продукция, която се реализира в чужбина.