За Нас

Фирма МаксКарт ООД е основана през 2003 година в София като производител на пластмасови карти, специализиран в малките и средни по големина поръчки. Последно поколение оборудване от водещи европейски производители във всеки един от етапите на изработка на картите ни дава възможност да гарантираме най-високо качество на продукцията.

Разполагаме с 2 основни печатни технологии - сух офсет с uv сушене и дигитален офсет с HP Indigo Digital Press. Те ни позволяват много кратки срокове за изпълнение на поръчките. Ламинирането се извършва с автоматична двусекционна машина на Buerkle GmbH. Производственият ни капацитет в момента е 60 000 карти на смяна. Изпълняваме и контролираме целия производствен цикъл - от предпечатната подготовка до готовата карта, със собствено оборудване, без подизпълнители.

Нормалният срок за изпълнение на поръчките е 10 работни дни. Предлагаме и експресна услуга - до 4 работни дни.

Разполагаме с персонализационен център с капацитет до 10,000 карти на смяна (термичен печат, ембос, запис на магнитната лента).

Картите са с размер по ISO за стандартна кредитна карта (CR-80) - с различна дебелина от 0.3mm до 0.8mm. Могат да бъдат едностранно или двустранно отпечатани, с магнитна лента, ниска или висока коерцитивност, в различни цветове. Полетата за подпис могат да бъдат с топъл печат или матов лак, със стандартен или нестандартен размер и разположение. Предлагаме и поставяне на холограми или други специални ефекти (като напълно или частично прозрачни карти).

Произвеждаме безконтактни смарт карти (EM4200, Hitag1), както и презаписваеми висикочестотни (Mifare1K S50, ICode SLI).

Макскарт - производство
Макскарт - производство
Макскарт - Офис

Екип

Валентин Вълчев

Валентин Вълчев

Управител организационна структура и ЧР

vvalchev@maxcard.bg

Людмил Савов

Людмил Савов

Управител производство

lsavov@maxcard.bg

Светлан Петров

Светлан Петров

Управител доставки и продажби

spetrov@maxcard.bg

Полина Вълчева

Полина Вълчева

Експерт предпечатна подготовка

offset@maxcard.bg

Десислава Костова

Десислава Костова

Специалист търговия

sales@maxcard.bg

Николай Апостолов

Николай Апостолов

Специалист персонализация

data@maxcard.bg

Ивайло Ефремов

Ивайло Ефремов

Системен Администратор и поддръжка

admin@maxcard.bg

Антония Иванова

Антония Иванова

Офис Администратор

frontoffice@maxcard.bg

Екологично чисто производство

За разлика от конвенционалния пе­чат, който изисква употребата на овлажняващи разтвори, които мо­гат да съдържат алгициди и вредни субстанции като киселини и изопро­пилов спирт (IPA), при сухия офсе­тов печат се използват пластини със специална структура, наподобя­ваща клетки. Непечатните зони се покриват със силиконово покритие, което не допуска мастилото, дока­то печатните зони са леко гравира­ни, което води до образуването на полимерен слой, който допуска мас­тилото. Това позволява работа на офсетови печатни машини без ов­лажняващ разтвор.

 

Всички отпадъци се рециклират.

Прозиводствена база

  • BURKLE
  • HP INDIGO
  • OASYS
  • KBA

Сертификати

Макскарт е сертифицирана по ISO 9001-2008

С подкрепата на Европейския Съюз и Република България бе изпълнен проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-139

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСОВИ БАНКОВИ КАРТИ: ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИ КАРТИ

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”

 

SGS Sertifikate