Author: МаксКарт

Ново оборудване

Актуално / Новини
news1

В добавка на нашия офсетов печат, вече можем да ви предложим и цифров печат с офсетово качество от HP Indigo. Така вашите малки поръчки ще са готови за много по-кратко време. В комбинация с новия двусекционен високопроизводителен ламинатор от Buerkle,...

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Актуално
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Визуализация на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”....

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

МаксКарт ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO003-2.1.13-0499-C0001 обявява процедура за избор и определяне на изпълнител с предмет: Одит на проект „Технологична модернизация на процес „Колиране и ламиниране” при производството на пластмасови карти”....

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Новини
news2

На основание чл.17, ал.1 от Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната...

МаксКарт на нов адрес

Новини

От 18-ти Октомври 2010 г. офисът и производството на фирма МаксКарт се премести на нов адрес: София, ПК 1298, кв. Требич, Индустриална зона ул. Доло N 30 Телефони за връзка с нас: 0893 386 307 0893 386 309 GPS: N:...

Шаблони за дизайн на пластмасови карти

Новини

За улеснение на нашите клиенти и партньори при разработката на дизайна за техните пластмасови карти, сме подготвили шаблони за три от най-популярните програмни продукта за създаване на дизайн: - Adobe Ilustrator CS2 - Adobe Photoshop CS2 - Corel Draw 12....

Оборудване за MiniVisa и 3-Up KeyTag карти

Новини

От началото на 2009-та година предлагаме карти-мини формат, известни още като Mini-Visa. Малките карти са част от по-голяма стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм, като могат да бъдат изпълнени и с магнитна лента, по избор на клиента. Мини...

Макскарт сертифицирана по ISO 9001-2000

Новини

Макскарт сертифицирана по ISO 9001-2000 С подкрепата на Европейския Съюз и Република България бе изпълнен проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-139 СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСОВИ БАНКОВИ КАРТИ: ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИ...

Въведена система за управление на качеството

Новини

От края на 2006-та година МаксКарт започна разработването на Система за Управление на Качеството ISO 9001:2000 (СУК) и стартира процедура по внедряване в експлоатация. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България, по Програма ФАР 2004...

MaxCard на прага на 2007 година

Новини

МаксКарт успешно приключва 2006г. с над 4 млн. произведени карти, от които над 60% износ. В 2007 г. влизаме с поръчки за 1.5 млн. карти за Германия и 1.5 млн. карти за Румъния (Здравно осигурителни карти за пътуващите в ЕС),...