Въведена система за управление на качеството

Новини

От края на 2006-та година МаксКарт започна разработването на Система за Управление на Качеството ISO 9001:2000 (СУК) и стартира процедура по внедряване в експлоатация. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Република България, по Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04 – “Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия”, “Консултантска грантова схема”. От тук можете да видите политиката на МаксКарт за управление на качеството.