Макскарт сертифицирана по ISO 9001-2000

Новини

EU_BG_flagsМакскарт сертифицирана по ISO 9001-2000
С подкрепата на Европейския Съюз и Република България бе изпълнен проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-139

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСОВИ БАНКОВИ КАРТИ: ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МИНИ КАРТИ

Програма ФАР BG 2004/016-711.11.04, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”