QR КОД

от MaxCard
Направо към: навигация, търсене

Какво е QR Код?

Това са кодове, много подобни на баркодовете, които сте виждали на почти всеки закупен продукт. Основната разлика между QR Кодовете и традиционните такива, е че на тях може да се съхранява много повече информация в много по-малка площ - QR Кодовете съхраняват данни в 2 измерения а не в едно. Ето някои от предимствата им:

- Голям капацитет
- Изискват по-малко пространство
- Устойчиви на замърсяване и щети
- Четими от всяка посока


През последните години QR кодовете стават все по-популярни в света. Това се дължи главно на факта, че са лесни за сканиране, както и за генериране. QR кодове се появяват навсякъде и днес те могат да бъдат намерени в списания, вестници, опаковки за храни и на билбордове. Те са гъвкави, евтини за създаване и обхвата на използването им е много голям. Целта на QR кода е бързо и лесно да получите данни от печатна информация в цифров носител, като например баркод скенер или вашия смартфон. Съвместимостта е ключов фактор за повишаване на популярността им - можете да прочетете QR Код с всеки смартфон с камера.

Генерирайте ваш собствен QR Код

Този генератор на QR Код е създаден от проекта Zxing и е свободен за ползване направо от сайта им.

Моля, отделете време да посетите техният генератор на QR Код

Някои примери за QR Кодове:

QR Кодовете съхраняват много различни типове данни и с невъоръжено око не може да се определи какъв тип данни е записан. QR Код скенерите обработват тези данни по различен начин въз основа на вида им. Тази страница съдържа примери за някои от най-често срещаните видове данни, които можете да пробвате на вашия QR Код скенер. Ще забележите, че различните типове данни се държат по различен начин, например ако кодът съдържа URL, скенерът е в състояние да стартира вашия браузър с това URL. Ако съдържа данни за контакт можете да ги запишете директно на вашата адресна книга. Тази гъвкавост предлага разнообразие от начини за използване на QR кодове.

QR Код дизайн

Когато създавате QR Код не е задължително, той да бъде просто мрежа от черни и бели квадрати за да се работи. Можете да използвате няколко цвята, може да се възползвате и от техниките за корекция на грешки и да вграждате изображения в кода. Оригиналният вид на QR Кода гарантира, че от милионите QR кодове хората ще забележат и отделят време да сканират вашия. Изображения и лога могат да бъдат показани в рамките на QR кодове благодарение на вграденото коригиране на грешки. Корекцията на грешка дава възможност до 30% от един QR код да бъде корумпиран и да продължава да се чете. Това означава, че можете да използвате до 30% от площта да включва вашето лого и оригинален дизайн.

Колко информация може да съхранява QR Кода?

За разлика от традиционните баркодове QR кодовете са в 2 измерения, което им позволява да съхраняват много повече данни. Максималният размер на данните, които QR Кода може да съхранява е 3KB. QR Кода е направен от множество редове и колони. Всеки QR Код може да съдържа до 177 колони и 177 реда. Те се виждат с невъоръжено око, като малки квадрати. Комбинацията от 177 колони и редове позволява общо 31,329 квадрати. Подреждането на тези квадрати в различни конфигурации, позволява да се съхраняват данните.

31,329 квадрата не са задължителни за всеки отделен код. Когато един код се създава генераторът определя размера на данните, които е необходимо да се съхраняват и следователно броя на редовете и колоните, необходими за кодиране на данните. Ако QR Кода съдържа повече данни, тогава ще изглежда по-плътен (повече и като цяло по-малки квадрати). По същата причина включване на Корекция на грешките в рамките на QR Код увеличава количеството на данните, съхранявани в един Код. Ето някои примери:

В допълнение към съхранението на полезна информация, кодът трябва да съхранява и служебна информация за позициониране, синхронизация, подравняване, формат, корекция на грешките и версия на съхранените данни. Това е гаранция, че QR Кодът може да се чете лесно и от широка гама скенери. Всичко това е вградено в конструкцията на QR кода и само наличието на корекция на грешки, трябва да се изважда от наличните 3KB. Погрешно схващане, е че при увеличаване на повърхностната площ на кода ще може да се включат повече данни. Това не е вярно, тъй като увеличаването на площта на кода няма да позволи да има повече от 177 колони и редове.


Колко букви / цифри може да съхранява QR Кода?

Знаем, че QR кодовете съхраняват данни (до 3KB), но как те се превръщат в символи като цифри или текст? Когато QR кода се създадава, потребителят избира кодиране, което трябва да се използва и определя вида на данните, които ще се съхранява на кода. Избраният тип данни и кодиране има голямо влияние върху броя на символите, които могат да се съхраняват. Като пример, ако ви се налага да се създаде QR Код само с цифрови данни, тогава ще имате възможност да се кодирате до 7089 знака.

Вместимост на един QR Код
Само цифри Максимум 7089 знака
Буквено цифров Максимум 4296 знака
Двоичен(8 бита) Максимум 2953 знака

Ако ви се налага да се създаде QR Код за съхранение на буквено-цифрови данни, тогава броят на знаците, които би могъл да съхранявате ще намалее до 4296, като резултат от различния тип кодиране, които ще бъдат използван. Тази таблица показва максималния размер за съхранение на всеки тип данни. Може да се използват всичките 3 кб за съхранение на данни, но когато се използват и корекции на грешките вместимостта може да спадне с до 30%


Задължително ли е QR Кода да бъде в черно и бяло?

Въпреки че повечето QR кодове са черни, това не е задължително. QR Кодът може да бъде във всеки цвят и дори може да включва повече от 2 различни цвята. Ето 2 примера на цветни QR кодове:

Всяки QR код се състои от 2 вида малки квадрати. Това е най-видимо, когато погледнете QR Кода в черно и бяло. Можем да наречем черните квадратчета " квадрати на преден план " и бели квадратчета "фонови квадрати". Когато се използват различни цветове, това също гарантира, че всички квадрати на преден план са лесно различими от фоновите квадрати. Това означава, че вашят баркод четец няма да има затруднения при четене на предния и заден план. Само чрез добавяне на цвят и малко интелигентен дизайн, може да се създадат много интересни QR кодове.

Може ли QR код da се обърне Огледално?

Един от най-често задаваните въпроси за QR кодовете е дали могат да се завъртят огледално и да работят. Накратко отговорът е НЕ. Баркод четците не е са в състояние да декодират огледално изображение и да прочетат данните.

Може ли QR Кода да бъде завъртян?

Да, QR Кода е многопосочен и може да бъдат гледан / сканиран във всяка позиция. Модели за откриване на позиция помагат на скенера да идентифицира правилния начин и да прочете изображението. Примерът е един и същи код завърта в различни ъгли.

Всеки QR Code има 3 модела за откриване на позиция, които могат да се разглеждат като големи квадратни рамки с по-малък плътен квадрат в тях. Те са разположени в трите края на QR кода. Четвъртия ъгъл не разполага с модел за откриване на позиция, вместо това има модел за подравняване. Този модел за подравняване позволява на скенера да определи правилната позиция за обработка на изображението (модела заподравняване винаги е в долния десен ъгъл). Това позволява на скенера ефективно да отмени всякакво завъртане.


До колко безопасен е QR Кода?

Предвид това калко основен и опростен е един QR Код би могло да се предположи, че няма риск за сигурността на потребителя. Но има някои области, в които QR кодът може да представляват риск за вашата сигурност и безопасност. QR кодове са малки безвредни модели отпечатани върху повърхност (билборд, плакат и т.н.) и целта им е само да ви помогнат да получите данни от печатна информация в цифров носител. Те не могат лесно да се четат с невъоръжено око, така че е особено трудно да се манипулират след отпечатването им. Предвид, че тяхната употреба е най-вече за да се предоставят удобно на потребителя малки откъси от информация се предполага, че никой не би се интересувал от тях да ги променя или прави опасни. Но има няколко причини и неща, които трябва да се имат в предвид. Първата и най-вероятно основната причина ще бъде така наречения - фишинг. Фишингът не е ограничен само до имейли, вируси или троянски коне. В действителност с помощта на QR кодове, нищо неподозиращите потребители могат да бъдат насочени към опасни адреси в интернет и др. Данни за контакт в рамките на код могат да бъдат променени така, че да предизвика потребителите да се обадят или изпратят СМС на платен номер.


Какво представляват различните секции в QR Кода?

QR кодовете са разделени на различни секции и скенерите използват тези секции за декодиране на данните. По-долу е описана всяка секция. Изображението по-долу е стандартен текст базиран QR Код. Ако сканирате кода трябва да се декодира като текст и просто ще включва текста "Sample QR Code".

Примерен QR Код
  • Раздел 1 – Модул за откриване на позиция - състои се от три идентични структури, които се намират във трите ъгъла на QR кода, с изключение на долния десен ъгъл. Всеки модел се основава на 3x3 матрица от черни модули, заобиколени от бели модули, заобиколени от черни модули. Моделите за откриване на позиция позволяват софтуера да разпознае QR кода и да определи правилната му ориентация.
  • Раздел 2 – Разделители - Бели сепаратори с ширина от един пиксел служат за подобряване на разпознаваемост на Моделите за откриване на позиция, отделяйки ги от действителните данни. Те обикновено са бели
  • Раздел 3 – Синхронизиращ модул -редуващите се черни и бели квадрати в синхронизиращия модул дават възможност на софтуера да определи ширината на един модул.
  • Раздел 4 – Подравняващ модул - помага на софтуера да компенсира умерени изкривявания на изображението . С нарастването на размера на кода, се добавят нови Подравняващи модули.
  • Раздел 5 – Формат на информацията - състои се от 15 бита до сепараторите и съхранява информация за нивото на корекция на грешката на QR кода и избрания модел на маскиране.
  • Раздел 6 – Данни - данните се конвертират в битов поток и след това се съхраняват в 8-битови части (наречени кодови думи) в раздела за данни.
  • Раздел 7 – Корекция на грешките - подобно на секцията за данни, кодовете за коригиране на грешки се съхраняват в дълги 8 бита части в раздела за отстраняване на грешки.
  • Раздел 8 – Остатъчни битове – тази секция се състои от празни битове в случай, че Данните и Корекцията на грешки не могат да бъдат разделени в 8-битови кодови думи без остатък.
Корекция на грешките при QR Кода

Корекцията на грешки може да гарантира, че QR Кода остава четим, когато до 30% от него е корумпиран.Корекцията на грешки не винаги е включена. Когато един код се генерира потребителя решава дали иска корекцията на грешки да бъде включена. Има 4 различни настройки за корекция на грешките. Колкото е по-високо нивото на коригиране на грешки в кода остава по-малко пространство за съхранение на данни.Има случаи, когато корекцията на грешки си струва да жертвате пространството за съхранение и случаи, когато това не е така. За пример е визитната картичка, където най-вероятно не е нужно да съхранявате много подробности, но картата може да се повреди или намокри, преди получателят да е имал възможност да сканира кода. От друга страна, ако се създаде код, който ще бъде показван само цифрово(това е малко вероятно) съдържанието на кода няма как да се повреди и не е необходимо коригиране на грешки. Както споменахме по рано има 4 различни нива на корекция на грешката. Това са: L (до 7% щети) M (до 15% щети) Q (до 25% увреждане) H (до 30% щети). Корекцията на грешки се постига с помощта на "Reed-Solomon Error Correction" Това е математически алгоритъм за бекъп на съхранената информация.